Vacature

Projectmanager DVM

Werkgever

Gemeente Utrecht

Locatie

Utrecht

Functie: Senior Projectmanager Dynamisch Verkeersmanagement

}

Vacature per:

per 5 september 2023

Vacture

Projectmanager DVM

Duur: 12 maanden

Optie tot verlenging: Ja

Uren per week: 8 tot 16

Start: 1 oktober 2023

Opleidingsniveau: HBO

Regio: Utrecht

Verloopt op: 22 september

 • Vaardigheden 80% 80%
 • Kennisniveau 95% 95%
 • Ervaring 90% 90%
juist
logo

Functiebeschrijving:

Organisatie
De gemeente Utrecht heeft met het vastgestelde Mobiliteitsplan 2040 de ambitie om de leefbaarheid in de stad te vergroten. Dat doen we bijvoorbeeld door de oversteekbaarheid voor langzaam verkeer op stadsboulevards en omliggende gebieden te vergroten en door het autoverkeer ‘op de juiste plek te zetten’ in de stad. Op veel plekken in de stad is het nodig om, multimodaal, keuzes te maken hoe we het verkeer zo slim mogelijk kunnen regelen en sturen. Een van de benodigde pijlers is het grip houden op het aanbod van (auto)verkeer dat zich de stad in en uit beweegt. Hiervoor is de inzet van Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) nodig. De afgelopen jaren heeft de gemeente, in samenwerking met andere wegbeheerders, veel ervaring opgedaan met de inzet van een DVM- systeem. Rondom de ’t Goylaan en rondom de parallelbaan A12 richting westen is inmiddels een DVM-systeem actief. De gemeente Utrecht beoogt nu ook om DVM in Utrecht Zuidwest op grotere schaal te ontwerpen en implementeren. Aanleiding is om de nieuwe wijk Merwede en de omliggende wijken leefbaar en bereikbaar te maken/houden. Er zijn raakvlakken met verschillende herinrichtingsprojecten in het gebied. Er is financiering beschikbaar voor de uitvoering van het project.

Taken:

 • Het leiden van de ontwerp- en voorbereidende analyse fase van DVM-project Zuidwest, waarbij afgewogen multimodale keuzes worden gemaakt over hoe het verkeer in dit gebied zo slim mogelijk te sturen;

 • De realisatie van een werkend DVM-systeem, bestaande uit verschillende deelgebieden in Zuidwest. Dit wordt bereikt door o.a.: DVM toepassen in lopende herinrichtingsprojecten, knelpunten analyseren binnen Zuidwest en de mogelijkheden voor DVM onderzoeken en het inrichten van een organisatie voor monitoring, bijsturing en onderhoud;

 • Draagvlak creëren voor DVM binnen de organisatie en bij het bestuur. De eerste periode zal er veel aandacht zijn voor evaluatie van het huidige DVM-systeem om daarmee de meerwaarde aan te kunnen tonen. Dit kan gebruikt worden om DVM in Zuidwest en later in de hele stad uit te rollen;

 • Adviseren in de momenteel lopende marktconsultatie voor het onderhoud en beheer van een deel van het huidige DVM-systeem. Na deze marktconsultatie volgt een aanbesteding. Dit is een belangrijke randvoorwaarde voor DVM Zuidwest.

 • Het actief aansturen, coachen en motiveren van de (inhoudelijke) projectteamleden.

 

Vereisten / Wensen
Voor deze projecten is de gemeente Utrecht op zoek naar een DVM-projectleider Zuidwest, die ruime ervaring (minimaal 10 jaar) heeft met het leiden en coördineren van projecten op het gebied van mobiliteit.

  • Minimaal 10 jaar ervaring met Verkeersregelinstallaties (VRI)-technische (beheer)systemen. Bij voorkeur kennis van en ervaring met realisatie en beheer (zowel technisch als verkeerskundig);

  • Minimaal 10 jaar ervaring met DVM-technische stedelijke systemen. Bij voorkeur kennis en/of ervaring met de systemen (Gecoördineerd Netwerkbreed Verkeersmanagement) die in Midden Nederland worden gebruikt;

  • Je hebt bij voorkeur werkervaring opgedaan bij een gemeente;

  • Bij voorkeur ervaring met politiek-bestuurlijke processen;

  • Schakelen tussen praktische uitvoerbaarheid op korte termijn in lopende herinrichtingen en een meer strategische aanpak voor de langere termijn;

  • Beleidsadvisering en samenwerking met interne en externe partners;

  • Rechtmatige inzet van subsidie vanuit het Rijk (inclusief voortgangsrapportages en financiële verantwoording).

soliciteren

Sollicitatie procedure

Solliciteer direct

2 + 5 =