Privacybeleid Juist Detachering BV

Juist Detachering BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens. In dit privacybeleid leggen we uit welke gegevens we verzamelen, hoe we ze gebruiken, delen en beschermen, en welke rechten u hebt met betrekking tot uw gegevens.

Verzamelde gegevens

  • Persoonlijke identificatiegegevens: Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en andere contactinformatie die u vrijwillig verstrekt bij het invullen van ons contactformulier of het aanvragen van informatie.
  • Professionele informatie: CV, werkervaring en andere relevante professionele gegevens die u verstrekt bij sollicitaties of detacheringaanvragen.
  • Websitegegevens: We verzamelen automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie wanneer u onze website bezoekt, zoals uw IP-adres, browsertype, bezochte pagina’s en de datum en tijd van uw bezoek.

Gebruik van verzamelde gegevens

  • We gebruiken de verzamelde gegevens om contact met u op te nemen, uw verzoeken te verwerken en onze diensten aan te bieden.
  • Uw professionele gegevens worden gebruikt om uw geschiktheid te beoordelen voor detacheringmogelijkheden en om contact met u op te nemen met betrekking tot relevante vacatures en carri√®remogelijkheden.
  • We kunnen uw niet-identificeerbare websitegegevens gebruiken voor interne analyses en verbetering van onze website en diensten.

Delen van gegevens

  • We delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden voor zover dit noodzakelijk is om onze diensten aan u te kunnen leveren, zoals bijvoorbeeld met potenti√ęle opdrachtgevers voor detacheringdoeleinden.
  • We nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens vertrouwelijk blijven en alleen worden gedeeld met derden die voldoende garanties bieden voor de bescherming en verwerking van uw gegevens.

Gegevensbeveiliging

  • We treffen technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen en beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies of diefstal.
  • We beperken de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot medewerkers die deze informatie nodig hebben voor de uitvoering van hun taken.

Bewaartermijn

  • We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Uw rechten

  • U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, bij te werken of te verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of uw toestemming intrekken.
  • Als u uw rechten wilt uitoefenen of vragen hebt over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens vermeld onderaan deze pagina.

Wijzigingen in het privacybeleid

  • We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment bij te werken. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd en de datum van de laatste herziening wordt bovenaan de pagina bijgewerkt.

Wij raden u aan om regelmatig ons privacybeleid door te nemen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en hoe we uw gegevens beschermen.