Vacature

Programmamanager Nazorg Tram

Werkgever

Provincie Utrecht

Locatie

Utrecht

Functie: Titel

}

Vacature per:

per 31 juli 2023

Vacture

Programmamanager Nazorg Tram

Duur: 9 maanden

Optie tot verlenging

2x 4 maanden

Uren per week: 24 tot 32

Start: 4 september 2023

Opleidingsniveau: HBO

Regio Utrecht

Verloopt op vrijdag 9 augustus 2023

 • Vaardigheden 80% 80%
 • Kennisniveau 95% 95%
 • Ervaring 90% 90%
juist
logo

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Domein mobiliteit
De provinciale organisatie bestaat uit 5 domeinen. Naast het domein Mobiliteit zijn dat Bedrijfsvoering, Landelijke Leefomgeving, Stedelijke Leefomgeving en Bestuurs- en Directieondersteuning.

Binnen het domein Mobiliteit werken circa 250 professionals aan realisatie van de beoogde duurzame bereikbaarheid. Dit doen zij in afstemming met een groot scala aan externe partijen, burgers en interne collega’s. Binnen het domein Mobiliteit worden 8 teams onderscheiden die zich bezig houden met zowel beleid, programmering als beheer en realisatie, maar ook alle mogelijke mobiliteitsonderwerpen.  De indeling van de teams is gebaseerd op expertises. De indeling naar expertises betekent ook dat bij concrete beleidsopgaven en projecten medewerkers van meerdere teams (en/of domeinen) zijn betrokken.

Infrastructurele OV-projecten
De afgelopen jaren is gewerkt aan de realisatie van vernieuwing van de bestaande tramverbinding SUNIJ (sneltram Utrecht – Nieuwegein – IJsselstein). Dit project staat bekent als VRT (Vernieuwing Regionale Tram). Het project VRT koppelt de SUNIJ-lijn (bij Utrecht CS) op Lijn 22 (de Uithoflijn) naar het Utrecht Science Park. 

We zijn op zoek naar een tijdelijke programmamanager Nazorg Tram die zorgdraagt voor afronding van alle nog niet afgeronde  projectonderdelen. Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt de komende maanden (tot 1 maart 2024) bij:

 • het afronden van de restpunten,
 • het op een projectmatige wijze afronden van de projecten in het nazorgprogramma
 • het sluiten van cirkel m.b.t. het inrichten van de beheer- en instandhoudingsprocessen (PDCA) voor de onderdelen van het nazorgprogramma.

De exacte omvang en mogelijke benodigde duur van verlenging na 01/03/2024 zal begin 2024 inzichtelijk worden.

Wat ga je doen
Inhoudelijk gaat het om de volgende project(aspecten):
– Programma Nazorg Tramprojecten;
– Decharge Project Vernieuwde Regionale Tramlijn;
– Decharge Tramremise Remiseweg, Busremise Westraven en Directieleveranties, inclusief administratieve afwikkeling richting GS en PS;
– Overdracht aan de beheerorganisatie van projecten onder 2,3, en 4;
Implementatie beheer & onderhoud, afronden as-built-dossiers en implementatie bij de beheerorganisatie.

Wat verwachten wij
We zoeken een zeer ervaren Programmamanager die het verschil maakt bij de realisatie van grote –en complexe infrastructurele projecten op het terrein van tram en bus. Je kunt mensen motiveren en binden om voor een opgave te gaan staan en durft buiten het ‘eigen’ belang te denken en handelen. Je hebt lef, bent enthousiast, duidelijk en je bezit een groot doorzettingsvermogen. Je bent gericht op een vernieuwende aanpak van programma’s, projecten en producten. Je hebt oog voor concern brede samenhang van opgaven binnen de organisatie en je bent in staat  te sturen op hoofdlijnen. Tevens ben je in een dynamische omgeving in staat conflicterende belangen, opvattingen en inzichten te overbruggen en beschik je over een gezonde dosis creativiteit, durf en vertrouwen.

Je vervult de spilfunctie in de beheerorganisatie m.b.t. de transitie van het programma naar een beheerste overdracht naar de beheerder en samen met de beheerder de processen in te richten, zodat deze restpunten in reguliere beheer- en instandhoudingsprocessen worden opgenomen. Daarnaast zorg je ervoor dat restpunten projectmatig worden opgepakt (conform E-handboek) en daarmee de beheerder ondersteunt in de verdere ontwikkeling van het projectmatig werken.

Functie-eisen

 • Kennis van programma- en projectmanagementmethodieken en technieken (OGON);
 • Kennis van assetmanagement bij de overdracht van projecten;
 • Aantoonbare kennis van financieel-economische processen en inzicht in bedrijfsvoering-processen en begrotingscyclus;
 • Aantoonbare kennis van- en vaardigheid in het opzetten en managen van complexe multidisciplinaire OV programma’s en projecten;
 • Ervaring met het bouwen- en onderhouden van een netwerk op regionaal en landelijk niveau en in het vertegenwoordigen van de provincie vanuit de opdrachtgeversrol;
 • Aantoonbare ervaring in het creëren van draagvlak en verdedigen van projectresultaten, programmadoelstellingen en consequenties;
 • Aantoonbare ervaring in het resultaatgericht aansturen van medewerkers;
 • Ervaring in het maken van afwegingen in de inzet, capaciteit en middelen;
 • Ervaring met safety- en kwaliteit processen in het werkveld
 • Ervaring met het omgaan met (bestuurlijke) complexe maatschappelijke- en politiek-bestuurlijke belangentegenstellingen en het resultaatgericht onderhandelen op (inter-) provinciaal niveau;

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau;
2. Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring in de laatste 10 jaar als programmamanager op het gebied van infrastructurele OV / infra programma’s en/of  projecten;
3. Aantoonbare werkervaring als programmamanager binnen een politiek bestuurlijke omgeving;
4. Aantoonbare werkervaring met overgang van realisatie naar beheer en kennis m.b.t. reguliere onderhoud- en instandhoudingsprocessen (PDCA) (maak duidelijk aantoonbaar in het cv).

Selectiecriteria  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring in de laatste 15 jaar als programmamanager op het gebied van infrastructurele OV / infra programma’s en/of projecten (30 punten);
6. Aantoonbare kennis op het gebied van opgave management / directievoering van multi disciplinaire infrastructuur projecten (30 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met overdracht van lightrailprojecten (30 punten);
8. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met financiële verantwoording en capaciteitsmanagement (10 punten).

soliciteren

Sollicitatie procedure

Solliciteer direct

7 + 6 =