Vacature

Senior Toezichthouder/Adviseur Energie Bedrijven – 23101

Werkgever

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Locatie

Noord Holland

}

Vacature per:

per 18 juni 2022

Vacture

Senior Toezichthouder/Adviseur Energie Bedrijven – 23101

Duur: 12 maanden

Optie tot verlenging

Mogelijk maar nog niet bekend

Uren per week: 32 tot 36

Start: 4 september 2023

Opleidingsniveau: HBO

Regio Noord-Holland

Verloopt op vrijdag 11 augustus 2023

  • Vaardigheden 80% 80%
  • Kennisniveau 95% 95%
  • Ervaring 90% 90%
juist
logo

Functiebeschrijving:

Organisatie
Bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) werken circa 250 bevlogen en ervaren collega’s aan de opstelling van adviezen en de uitvoering van milieutaken van zestien gemeenten in Noord-Holland-Noord. Daarnaast is de provincie Noord-Holland onze opdrachtgever. We houden ons bezig met bodemkwaliteit, klimaat, natuur, milieu, duurzaamheid, energietransitie, lucht, afval, asbest externe veiligheid, zwemwater, wegen en vaarwegen.

Het vakgebied milieu, klimaat en natuur is volop in beweging en in de actualiteit. Werken bij de OD NHN staat dan ook garant voor uitdaging en dynamiek. En dat in een open en informele werksfeer waarin van elkaar leren voorop staat: samen gaan we voor het beste resultaat. Dat maakt dat onze medewerkers de collegialiteit bij de OD NHN als zeer hoog waarderen.

OD NHN omarmt Het Nieuwe Werken (HNW) waarbij je de ruimte krijgt de taken naar eigen inzicht uit te voeren, en deels ook op een andere plek te werken. Flexibel en zelfstandig. Op die manier kun je werk en privé goed in balans brengen. Onze werkzaamheden omvatten uiteenlopende terreinen (milieu, duurzaamheid en natuur), en dat zorgt voor talloze mogelijkheden om je bij ons te ontplooien.

Wij zijn gevestigd in een modern en goed bereikbaar kantoor, vlakbij het station, uitvalswegen en het centrum van Hoorn.

Opdrachtomschrijving:
Nederland zit midden in de energietransitie. Allemaal proberen we ons steentje bij te dragen, van aardgasvrije wijken tot elektrische mobiliteit. Maar alles wat niet verbruikt wordt hoeft ook niet opgewekt te worden en zal dus ook geen uitstoot hebben van CO2 en schadelijke stoffen. De omgevingsdiensten in Nederland zien toe op energiebesparing bij bedrijven. Het besparen van energie is voor bedrijven al een verplichting sinds 1993. Echter, ondanks meerdere aanscherpingsrondes, blijft het besparen van energie achter bij bedrijven en instellingen. Controles op naleving van de Energiebesparende Maatregelen Lijsten (EML) staan daarbij centraal In deze lijsten staat welke maatregelen per branche genomen moeten worden onder bepaalde condities (zoals combinatie energieverbruik en inzet huidige techniek). Onze toezichthouders zijn de afgelopen jaren steeds meer ingezet op het doorlichten van bedrijven, zeker na de invoering van de meldingsplicht in juli 2019 en een subsidie programma van het Rijk.

In 2021 heeft de provincie Noord Holland samen met de vier Omgevingsdiensten het energiebesparingsakkoord (EBA) ontwikkeld. Het akkoord bestaat uit versterking van toezicht en handhaving op de naleving van de EML. Gemeenten die zich hierbij hebben aangesloten krijgen voor de komende 4 jaar extra middelen van de provincie. Deze gelden zijn bestemd voor enerzijds stimulering en anderzijds de werkelijke controles op EML.

De periode waarover subsidie wordt toegekend voor deze inspanningen op duurzaamheid bestrijkt nog ruim 3 jaar. Het is een dynamische periode waarbinnen de Omgevingswet in werking gaat treden en de regels binnen de EML meermaals zullen worden aangepast. Ook zullen nieuwe taken gericht op duurzaamheid aan ons worden toebedeeld.

Om dit werk goed uit te kunnen blijven voeren zoeken we een extra medewerker met ruime ervaring op het toezicht op de EML en duurzaamheid om onze organisatie in te richten voor een efficiënte en effectieve uitvoering van deze taken.

Omdat we verwachten dat hier voldoende structureel werk uit voort zal vloeien is gekozen voor een constructie waarbij de OD NHN en de medewerker na 1 jaar werkverband, een dienstverband aan kunnen gaan.

Taken en omschrijving:

  • Toezicht en handhaving van de complexe bedrijven en instellingen op de naleving van de EML
  • Actief lid Kernteam Energiebesparing Bedrijven – implementeren nieuwe ontwikkelingen, ondersteunen en inrichten van werkprocessen
  • Inhoudelijke vraagbaak voor – en begeleider van junior toezichthouders EML
  • Ziet en benut kansen om werkprocessen en werkinstructies te verbeteren en aan te passen op wijzigende regels en omstandigheden.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als toezichthouder/adviseur op het gebied van energiebesparingsmaatregelen
3. Aantoonbare kennis van de energietransitie. Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring als toezichthouder/adviseur in het toezicht en de advisering op energiebesparing bij bedrijven en instellingen (50 punten)
5. Uiterlijk beschikbaar per 4 september 2023 (25-punten)
6. Deta-vast constructie: kandidaat is bereid om bij wederzijdse interesse na 52 weken inhuur zonder verdere kosten vanuit kandidaat of achterliggende inschrijver in dienst te treden bij de Omgevingsdienst Noord-Holland (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties:
– Analytisch
– Nauwkeurig
– Helicopterview
– Pragmatisch
– Proactief
– Doorzetter
– Samenwerken
– Communicatief vaardig in woord en geschrift

soliciteren

Sollicitatie procedure

Solliciteer direct

4 + 11 =