Groot onderhoud Dapperstraat en Dapperplein

Groot onderhoud Dapperstraat en Dapperplein

Het is alweer bijna tien jaar geleden dat de Dapperstraat en het Dapperplein zijn opgeknapt. Door het intensieve gebruik van dit gebied is een nieuwe onderhoudsbeurt hard nodig.

Op maandag 2 september 2013 zijn de werkzaamheden gestart. Als alles volgens planning verloopt, is het werk eind februari 2014 klaar.

Wat gaar er gebeuren?

dappermarkt wat gaat er gebeuren
Het asfalt wordt opgeknapt en het voetpad hersteld. De bomen op het Dapperplein worden vervangen door nieuwe bomen in hogere boomvakken met een voedingrijke grond. Er komen nieuwe, veilige elektravoorzieningen voor de markt en oude gasleidingen worden vervangen. Aan het riool worden kleine ingrepen verricht om het regenwater beter af te voeren. Er komen nieuwe verkeersborden. De verzinkbare palen op de Dapperstraat bij de kruisingen gaan weg. Bewoners kunnen een boomvak adopteren en daar planten en bloemen inzetten en onderhouden.

Dappermarkt blijft open

 

dappermarkt blijft open

 

Het werk wordt zo ingericht dat de Dappermarkt er zo weinig mogelijk last van heeft. De markt blijft gewoon open en is ook tijdens de werkzaamheden goed bereikbaar. De marktkramen in het gedeelte waar wordt gewerkt, verhuizen tijdelijk naar de Eerste Van Swindenstraat.

Rol Juist Detachering
Het leveren van toezicht op de civieltechnische werkzaamheden. In opdracht van het Ingenieursbureau Amsterdam (IBA).

17 januari 2014