Asfalteren Provinciale weg en bouw aquaduct voor omlegging N201

Asfalteren Provinciale weg en bouw aquaduct voor omlegging N201

Het asfalteren van 2.5 km Provinciale weg zal door KWS Infra worden uitgevoerd. Naast het asfalt zullen er ook kunstwerken worden gebouwd. De kunstwerken zullen door andere VolkerWessels bedrijven worden gerealiseerd. Zo zal er een aquaduct, een 4-tal vaarduikers en 1 ecoduiker worden aangelegd. Door het asfalteren van de nieuwe Provinciale weg en de bouw van de kunstwerken zal de N201 worden omgelegd. Het project met het nieuwe wegdek zal voor een betere doorstroming van het verkeer zorgen.

Feiten & cijfers

  • Opdrachtgever : Provincie Noord-Holland
  • Uitvoeringsperiode : Januari 2011 t/m december 2013
  • Aanneemsom : € 27.100.000 ,-
  • Samenwerking VolkerWessels bedrijven : KWS Infra, Holland scherm, Vialis en VSF

Asfalteren Provinciale weg

Om de infrastructuur te verbeteren wordt de N201 Amstelhoek omgelegd. Er wordt een nieuw stuk wegdek gerealiseerd door KWS Infra. Er wordt 2.5 km asfalt aangelegd wat zal aansluiten met de Provinciale weg op de bestaande N201 aan de Mijdrecht zijde. Aan de Noord-Holland zijde wordt hij aangesloten op de nieuwe N201. Het asfalteren van de 2.5 km Provinciale weg wordt door KWS infra uitgevoerd.
Bouw van kunstwerken
Naas het asfalteren van de nieuwe Provinciale weg worden er ook kunstwerken gebouwd. Hier worden andere VolkerWessels bedrijven bij betrokken. Er wordt een aquaduct onder de Amstel door gebouwd. Voor dat er gebouwd kan worden moeten er eerst funderingen worden aangelegd. VSF zal deze funderingen gaan aanleggen. Tevens worden er 4 vaarduikers en 1 ecoduiker aangelegd. Deze kunstwerken worden door Holland Scherm geplaatst.

Als laatste zal Vialis er voor zorgen dat alle openbare verlichtingen en verkeersregelinstallaties worden geplaatst. De omlegging van de N201 Amstelhoek zal in december 2013 worden geopend.

Rol van Juist Detachering.

Het leveren van uitvoering op het wegenbouw gedeelte. In opdracht van KWS Infra, Diemen.
De uitvoering is verzorgd door de freelancer Mark Bos. Mark heeft naast zijn werk als uitvoerder GWW ook tevens een eigen bestratings- hoveniersbedrijf.
Voor meer info verwijs ik graag naar www.bestratingzeist.nl

17 januari 2014