Toezichthouder Riolering

Toezichthouder Riolering
 • Overal

De organisatie Gemeente Gouda

De gemeentelijke organisatie in Gouda bestaat uit gemotiveerde medewerkers die met een positieve blik voor en met de stad wer­ken en kenmerkt zich door een open en informele cultuur, veel ruimte voor eigen inbreng en korte lijnen. Gemiddeld waarderen medewerkers van de gemeente Gouda hun baan met een 7,6; een rapportcijfer om trots op te zijn!

In totaal werken er zo’n 490 mensen bij de gemeente Gouda, verdeeld over diverse afdelingen en projecten. De ambtelijke aansturing gebeurt via een drietal directieleden  in samenwerking met alle afdelingshoofden. Samen werken zij aan een wendbare en lerende organisatie, die lenig inspeelt op wat er in de stad leeft en gebeurt en waar mogelijk samen met inwoners, bedrijven of instellingen plannen maakt en realiseert. Een blik naar buiten, een flexibele opstelling en telkens de vraag blijven stellen of de goede dingen gebeuren, zijn daarbij onmisbare ingrediënten.

De afdeling BOR

De afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) houdt zich bezig met het dagelijks beheer van de boven- en ondergrondse ruimte van o.a. speelterreinen, groen en wegen tot rioleringen, openbare verlichting en verkeersregelinstallaties en vergunningen voor kabels en leidingen. Ook is de afdeling opdrachtgever van grootschalige onderhouds- of vervangingsprojecten (o.a. rioolvervanging) en heeft daarmee een breed werkterrein.
De afdeling bestaat uit:

 • Bureau dagelijks beheer
 • Uitvoeringsbeleid (beleid/verhuur en beheer woonwagenstandplaatsen en programmamanagement)
 • Geo- & databeheer

Het werkterrein van de afdeling raakt hiermee direct de beleving van veel burgers, instellingen en bedrijven in Gouda en heeft korte lijnen met het bestuur.
De afdeling staat er goed voor: ze staan voor  resultaat en  samenwerking in goede sfeer. Als het echt lastig is, dan zoeken en vinden de medewerkers een passende oplossing.

Momenteel loopt een traject waarbij dagelijks beheer taken weer (in regie) worden teruggenomen. Hiervoor wordt het team dagelijks beheer uitgebreid om sturing te kunnen geven aan marktgerichte contracten en om het kennispeil op niveau te brengen. De uitdaging ligt de komende periode in het borgen van deze nieuwe werkzaamheden en processen en het bouwen aan samenwerking en teamgevoel.

Product Riolering

Binnen het bureau dagelijks beheer bestaat het team riolering uit vijf functies: een strategisch rioolbeheerder, productbeheerder, assistentbeheerder, directievoerder en toezichthouder. Dit team is gezamenlijk verantwoordelijk voor het dagelijks functioneren van het gemeentelijke rioolsysteem. Daarnaast is er een databeheerder en een beleidsmedewerker actief op dit taakveld.

De riolering in Gouda kenmerk zich door 190 km vrijverval riolering, 51 km druk-persleidingen, 40 km drainage, 85 rioolgemalen, 250 drukrioleringspompen en 25.000 kolken.

Het dagelijks beheer van de riolering wordt uitbesteed via de onderstaande contracten:
Contract 01 – Reinigen en inspecteren riolering
Contract 02 – Onderhoud gemalen
Contract 03 – Onderhoud riolering
Contract 04 – Reinigen en inspecteren kolken
Contract 05 – Handmatig reinigen van kolken

Profiel Toezichthouder

Wat ga je doen

 • het controleren of de opdrachtnemers het werk conform de onderhoudscontracten riolering uitvoert;
 • het controleren of de opdrachtnemers het werk conform geldende wet- en regelgeving uitvoert;
 • het signaleren van besteksafwijkingen;
 • het beoordelen van meer- minderwerk;
 • het voorbereiden en opstellen van deelopdrachten;
 • het opleveren van de deelopdrachten;
 • het signaleren van uitvoeringsrisico’s en kansen tijdens de uitvoering;
 • het signaleren en vroegtijdig bijsturen als de gevraagde (technische) kwaliteit niet geleverd wordt / kan worden;
 • deelnemen aan voortgangsoverleg inclusief  het (laten) maken van de verslaglegging hiervan;
 • het communiceren met burger(s) of andere belanghebbenden naar aanleiding van vragen en of klachten tijdens de werkzaamheden;
 • het (laten) analyseren en oplossen van meldingen en klachten van burgers over riolering en grondwater;
 • het adviseren over beheerknelpunten aan de productbeheerder riolering;
 • het signaleren van knelpunten functioneren van de riolering  (oog- en oorfunctie);
 • het adviseren over huisaansluitingen.

Wat neem je mee

Kerncompetenties

 • klantgerichtheid en omgevingsbewust
 • samenwerken
 • resultaatgerichtheid
 • zelfstandigheid
 • flexibiliteit

Functie gerelateerde competenties

 • plannen en organiseren
 • communiceren
 • probleem oplossend vermogen
 • kennis en ervaring met contractbeheersing, RAW-systematiek
 • overzicht en praktisch technisch inzicht
 • ervaring in het gebruik van Microsoft office pakketten Word, Excel en Powerpoint
 • ervaring in het gebruik van beheerpakketten, bij voorkeur Kikker en Geovisia
 • bekend zijn met (milieu)regels rondom riolering en grondwater
 • kennis van werkzaamheden in verontreinigde grond
 • zowel schriftelijk als mondeling een goede beheersing van de Nederlandse taal

Indicatief werk en denkniveau

 • relevante afgeronde MBO opleiding zoals civiele techniek/ werktuigbouwkunde
 • werk en denkniveau MBO
 • minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare functie

Overige informatie

Startdatum 1-11-2019
Einddatum 31-10-2020
Ja, max 12 maanden
36,00

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar arnold@juistdetachering.nl