Senior Procesmanager Wind

Senior Procesmanager Wind

Website juistdeta Juist Detachering

Functieomschrijving

In de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050 is de doelstelling opgenomen om extra vermogen aan windenergie te realiseren op het grondgebied van Amsterdam door meer windturbines te plaatsen. Het gebied Noorder IJ-plas en een deel van stadsdeel Noord zijn (onder andere) aangewezen als zoekgebied voor windturbines.

De procesmanager wind is nodig om het proces ‘te komen tot precieze locaties voor de windturbines’, te ondersteunen en te faciliteren. Dit wordt gedaan in samenwerking met bewoners en de coöperaties. De procesmanager doet dit ook in samenhang met het ontwikkelen van het andere ruimtelijke programma in het gebied, vanuit Stadsdeel Noord en als onderdeel van de transformatie in het kader van Haven-Stad.

Werkzaamheden

Proces van zoeken naar mogelijke locaties windturbines faciliteren en ondersteunen
Zorgdragen voor beoordeling van technische analyse windturbinelocaties
Omgevings- en stakeholdermanagement, zowel met omwonenden en belanghebbenden als ontwikkelaars en coöperaties
Creëren van draagvlak intern en extern
Zorgdragen voor ambtelijke afstemming en voorbereiden van bestuurlijke besluitvorming ten behoeve va het vastleggen van de locaties voor windturbines
Voorbereiden van het proces tot realisatie van de windturbines

Gemeentelijke organisatie

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Eisen

De aangeboden kandidaat heeft minimaal 10 jaar ervaring met het managen van het proces tot realiseren van windturbines op land;
De aangeboden kandidaat heeft ervaring met en kennis van de ruimtelijke eisen met betrekking tot het plaatsen van windturbines op land;
De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met de complexiteit van een ambtelijke overheidsorganisatie;
De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met het voorbereiden van bestuurlijke besluitvorming en bijbehorende interne processen;
De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring met omgevings- en stakeholdermanagement.

Wensen

De kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met het proces tot realiseren van windturbines binnen stedelijk gebied;
De kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met het vertalen van bovengemeentelijke wet- en regelgeving en provinciaal beleid naar uitvoeringsmogelijkheden op een locatie;
De kandidaat heeft bij voorkeur ruime ervaring met het afwegen van verschillende belangen in een vergelijkbare rol.

Overige informatie

• Startdatum: zsm
• Einddatum: 31-03-2021
• Werklocatie: Op en rondom Weesperplein 8, waar programma Haven-Stad werkzaam is, en in en rondom het zoekgebied in Stadsdeel Noord en de Noorder IJ-plas.
• Aantal fte: 0,33
• Aantal uren per week: 12
• Optie tot verlenging: ja, tot een totale contractduur van 2 jaar
• Planning interviews: week 14-15

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar arnold@juistdetachering.nl