Projectmanager Katendrecht-Rijnhavengebied, cluster SO

Projectmanager Katendrecht-Rijnhavengebied, cluster SO
 • Detachering
 • Rotterdam

Website juistdeta Juist Detachering BV

Jouw functie

Als projectmanager verzorg (organiseer) je het inhoudelijk en procesmatig opzetten van een gebiedsontwikkelingsproject(en) en heb je de dagelijkse leiding. Bij een project wordt het gewenste eindresultaat door de projectmanager in overleg met de opdrachtgever gedefinieerd. Het doel of resultaat dient binnen een bepaalde periode tegen en een vooraf vastgesteld budget, ofwel binnen de kaders van tijd, organisatie, geld, informatie, communicatie en kwaliteit te worden bereikt. Daarbij is het van belang zicht te houden op de risico’s en hierop te sturen door het nemen van beheersmaatregelen (GOTRICK).

Jouw profiel

In het kader van de opbouw, evenwicht op de afdeling en de aard van de werkzaamheden zoeken wij naar een kandidaat met ervaring op het gebied van Gebiedsontwikkeling. Die tevens beschikt over een zakelijke, flexibele en klantgerichte werkhouding

Als projectmanager werk je aan een verscheidenheid van projecten. In Katendrecht is sprake van een situatie waar een aantal vastgoedpartijen grondposities heeft met onderlinge afhankelijkheden. Een fabriekslocatie met hindercontour moet eerst verworven worden om ontwikkeling mogelijk te maken. Daarvoor zijn afspraken over verplaatsing nodig. Deze ontwikkelingen moeten aangejaagd en afgestemd worden, zowel op elkaar als op de gemeentelijke ambities en kaders, zoals het bestemmingsplan. Contracten moeten worden onderhandeld en worden opgesteld voor verwervingen, procedures en kostenverhaal. In het naast Katendrecht gelegen Rijnhavengebied is de ambitie om een deel van de haven te dempen en te ontwikkelen tot een gemengd stedelijk gebied met woningen, voorzieningen, een park en watergebonden functies, zoals mogelijk een drijvend zonnepanelenpark of een haven. Voor dit gebied moeten milieuonderzoeken worden uitgevoerd om de kaders te verkennen waarbinnen ontwikkelingen mogelijk zijn, gesprekken met stakeholders worden gevoerd en stedenbouwkundige verkenningen worden gedaan.

Woningbouwontwikkeling in zowel een faciliterende rol als een actieve rol. Werken in Rotterdam betekent werken aan binnenstedelijke projecten waardoor goede communicatie met stakeholders in de omgeving een belangrijke rol speelt. Dus naast het beheersen van tijd, geld en procedures is het van belang dat je het leuk vindt om veel tijd en aandacht te besteden aan communicatie met de directe en indirecte omgeving van de projecten. Omdat alle ontwikkelingen verspreid in het gebied liggen is het wenselijk dat je als projectmanager ook naar de verbanden kijkt tussen de ontwikkelingen om zo meerwaarde voor het gebied te genereren.

Eisen

 • Minimaal een afgeronde wo-opleiding in de richting van het ruimtelijk domein (planologie, stadontwikkeling, geografie, stedenbouw, bouwkunde, of vergelijkbaar);
 • Relevante en aantoonbare werkervaring voor een aaneengesloten periode van minimaal 5 jaar, als projectmanager binnen het ruimtelijk domein (met name Gebiedsontwikkeling) en het werkveld van stadsontwikkeling. Deze ervaring is opgedaan in de afgelopen 10 jaar;
 • Minimaal 5 jaar ervaring met integrale Gebiedsontwikkeling (stadswijken) waarbij je met zowel corporaties als commerciële partijen hebt samengewerkt;
 • Ervaring met bestuurlijke-politieke besluitvorming en het begeleiden van deze processen. De bestuurlijke en directietafel: je bent een volwaardig gesprekspartner in deze.

Je hebt kennis van en ervaring met:

 • Het werken aan de integrale opgave in herstructureringswijken, (zowel fysiek, sociaal, veilig en beheer). In staat zijn om met alle disciplines samen te werken aan het integrale plan van aanpak;
 • Het samenwerken/onderhandelen met corporaties en marktpartijen;
 • Een integraal (plan)team kunnen aansturen;
 • Gestructureerd en bedrijfsmatig werken: het als vanzelfsprekend vinden om te werken met voortgangsrapportages en projectplannen;
 • Het sluiten van overeenkomsten, verstand van projectfinanciën (Grex/ anterieur);
 • Selectie van marktpartijen via interactieve tenderprocessen (verkoop in dialoog);
 • Het speelveld; waaronder ontwikkelaars, bouwers, beleggers en ontwerpers.
 • De ontwikkeling van vastgoed en grondexploitatie;

Wensen

 • Ervaring in de rol van projectmanager bij een gemeente met meer dan 300.000 inwoners;
 • Gebiedskennis van Katendrecht en het Rijnhavengebied
 • Ervaring met programmamanagement.

Competenties

 • Planmatig werken
 • Flexibel
 • Klantgericht/zakelijk
 • Omgevingsbewustzijn
 • Coachen/leidinggeven
 • Communicatief vaardig
 • Sociaal
 • Onderhandelen
 • Netwerken
 • Overtuigingskracht
 • Innovatief vermogen
 • Ondernemen

De organisatie waarvoor je komt te werken

Stadsontwikkeling bouwt aan een sterke economie en een aantrekkelijke woonstad, met hart voor Rotterdam en de mensen die er komen, wonen en werken. Wij initiëren en begeleiden ruimtelijke en economische investeringen in Rotterdam. Daarbij zijn wij zowel publiek ontwikkelaar als kwaliteitsbewaker. Met gericht verkeersbeleid en een duurzame infrastructuur houden we Rotterdam bereikbaar. Door regels te handhaven zorgen we dat Rotterdammers veilig en aangenaam kunnen wonen. En met ons vastgoed huisvesten wij belangrijke publieke diensten en voorzieningen. Stadsontwikkeling geeft – samen met private en publieke partners – vorm aan de stad en houdt de stad in vorm.

Overige informatie

Werklocatie: Wilhelminakade 179, Rotterdam
Startdatum: Startdatum zal afhankelijk zijn van de ontwikkelingen m.b.t. het Corona-virus. Naar verwachting binnen 6 weken.
Aantal medewerkers: 1
Uren per week: 24 – 32 uur per week
Duur opdracht: 12 maanden
Verlengingsopties: Maximaal 2 x 6 maanden

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar arnold@juistdetachering.nl