Projectleider Stadsbeheer

Projectleider Stadsbeheer

Website juistdeta Juist Detachering

Het werkveld

De afdeling Stadsbeheer is verantwoordelijk voor het technische en maatschappelijke beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Tevreden en betrokken bewoners bepalen in belangrijke mate de kwaliteit van de openbare ruimte. Niet alleen door een goed product te leveren, maar ook door de manier waarop belanghebbenden hun invloed kunnen uitoefenen. De afdeling Stadsbeheer bestaat uit een staf en drie units: de unit Project & ingenieursbureau, de unit Uitvoering en de unit Handhaving & Vergunningen.

De unit Project & Ingenieursbureau bestaat uit drie teams: Beheer Openbare Ruimte, Ingenieursbureau en Directie en Toezicht. De unit is verantwoordelijk voor meerjarige onderhoudsplannen, grootschalige projectmatige werkzaamheden, civieltechnische werken als grootschalige reconstructies, advies in- en uitbreidingslocaties, bestek en tekeningen, aanbestedingen, directievoering en toezicht op werk van derden.

Welke leuke baan wacht op jou?

Als Projectleider civiele techniek ben je voornamelijk gericht op uitdagende integrale civieltechnische projecten in de openbare ruimte. Je bent bezig in de planfase, voorbereidingsfase als ook de uitvoeringsfase van projecten. Daarvoor stel je projectteams samen en leid je deze. Als projectleider civiele techniek zorg je ervoor dat een project van oriëntatie tot en met nazorg op een zorgvuldige wijze wordt doorlopen. Samen met de opdrachtgever bepaal je de juiste scope van het project, waarna je het project borgt in de organisatie. Je managet projecten binnen de gestelde kaders van tijd, financiële middelen en kwaliteit, waarbij je optimale samenwerking hebt met interne en externe stakeholders.

Je wordt voornamelijk ingezet bij het voorbereiden en realiseren van toonaangevende renovatie- en nieuwbouwprojecten. Je helpt actief mee in het blijven verbeteren van het projectmanagement binnen het team.

Wij vragen

 • Hbo/hbo+ opleiding met ruime ervaring in de civiele techniek;
 • Minimaal 5 jaar ervaring als projectleider van vergelijkbare projecten;
 • Ervaring met het opstellen van projectplannen, inclusief scope, tijdplanning, organisatiebegroting en risico’s;
 • Anticiperen op veranderingen in het project en indien nodig het daarop aanpassen van deaansturing of werkwijze;
 • Overtuigingskracht als de situatie daarom vraagt;
 • Bewustzijn van de projectomgeving en inzicht in de belangen van interne en externestakeholders;
 • Gewend zijn om te werken in een politiek gestuurde omgeving;
 • Kennis van de UAV- RAW-systematiek en innovatieve contractvormen;
 • Iemand die communicatief sterk, initiatiefrijk, resultaat- en klantgericht is;
 • Iemand die gericht is op samenwerking en een teamspeler is.

Wij bieden

 • Inschaling op basis van de CAR-UWO, afhankelijk van opleiding en ervaring;
 • Eigen regie op de inzet van 16,8% van het bruto jaarsalaris als Individueel Keuzebudget;
 • De mogelijkheid tot opbouw van ADV en aan- of verkoop van een aantal vakantiedagen;
 • Opleidings- en loopbaanontwikkelfaciliteiten;
 • Onlangs gemoderniseerde werkplekken, in een dynamische en ambitieuze werkomgeving.
 • De voorkeur gaat uit naar direct in loondienst van de gemeente, eventueel een mogelijk voor interim/zzp’er

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar arnold@juistdetachering.nl