Projectleider/ directievoerder Openbare Ruimte

Projectleider/ directievoerder Openbare Ruimte
 • Bunnik

Website juistdeta Juist Detachering BV

Organisatie

Gemeente Bunnik is een sterke, zelfstandige gemeente en een krachtige partner in regionale netwerken. Al onze medewerkers leveren hun bijdrage aan de Bunnikse kwaliteit in een groene, gezonde en slimme regio. Iedereen telt mee en doet mee. Wat je binnen bent, draag je naar buiten uit. Er is dan ook veel aandacht voor team Bunnik: de mensen die onze omgeving vormgeven samen met inwoners en bedrijven.

Afdeling Fysiek Domein- Openbare Ruimte

Onze regio met in de nabijheid van de stad Utrecht biedt kansen en bedreigingen. Het is een dynamische regio waarin partners elkaar weten te vinden en samenwerken.

Je maakt deel uit van de afdeling Fysiek Domein, Openbare Ruimte. De afdeling bestaat uit beleidsmedewerkers en vakspecialisten op het gebied van milieu, duurzaamheid, verkeer, accommodaties,  landschap, recreatie en toerisme, ruimtelijke inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Binnen de afdeling wordt vorm en inhoud gegeven aan bestuurlijke advisering, het voorbereiden en uitvoeren van projecten, planmatig beheren van de openbare ruimte en gemeentelijke accommodaties.

Opdracht

De opdracht van de projectleider bestaat uit de volgende taken:

 • Werken aan meerdere herinrichtingsprojecten opgesteld volgens RAW of UAV-gc systematiek en is eindverantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het project;
 • Verbindende schakel zijn tussen de interne organisatie en de interne opdrachtgever;
 • Beheersing, voortgangsbewaking, kostenbewaking en signalering van het project volgens GOTIK;
 • Herinrichting openbare ruimte en vervanging rioolstelsel;
 • In staat zijn om zowel grote als kleinschalige projecten op te pakken;
 • Organiseren van Right to Challenge.

Deeltaken + korte uitwerking:

 • Als voorzitter van het projectteam integraal eisen en uitgangspunten verzamelen voor realisatie van projecten;
 • Laten opstellen van tekeningen en bestekken t.b.v. de realisatie van projecten op basis van integrale eisen en uitgangspunten;
 • Directievoering op werken in uitvoering;
 • Toetsen van bestekken en werkomschrijvingen op juistheid, volledigheid en uitvoerbaarheid;
 • Coördineren van de uitvoering en alle bij de uitvoeringsproces betrokken partijen (nutsbedrijven etc.) om de uitvoering volgens planning te laten verlopen;
 • Bewaken van de voortgang en de kwaliteit van de in voorbereiding en in uitvoering zijnde werkzaamheden;
 • Deelnemen aan interne en externe overleggen;
 • Toetsen of het werk in overeenstemming met de (opdracht) resultaatsbeschrijving en tekeningen;
 • wordt uitgevoerd en controleren of wijze van uitvoering leidt tot gewenste resultaten;
 • Omgevingsmanagement initiëren en aansturen denk aan Right to Challenge.

Overige informatie

Duur: 12 maanden
Optie tot verlenging: 1 maal 6 maand(en)
Uren per week: 20 uur
Start: 1 november 2019
Opleidingsniveau: HBO

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar arnold@juistdetachering.nl