Opzichter beheer openbare ruimte

Opzichter beheer openbare ruimte
  • Overal

Opdrachtgever

Huizen staat voor aanpakken. Voor luisteren, meedenken en meebeslissen. Voor samen het verschil maken. En werken vanuit mogelijkheden. Huizen is een dorp waar inwoners meedoen, waar we er samen voor elkaar zijn. En waar we met elkaar werken aan een ondernemende, sociale, veilige en duurzame gemeenschap. Dit doen wij vanuit onze visie op dienstverlening ‘Goed geregeld, graag gedaan!’ Anders gezegd, wij zijn 4G.

Huizen werkt aan grote opgaven. Een paar voorbeelden zijn de invoering van de omgevingswet, het uitbreiden van de digitalisering voor inwoners en collega’s, een klimaatneutraal Huizen in 2050, het vergroten van het toerisme in Huizen als verlengstuk van de metropoolregio en dienstverlening op maat voor alle inwoners.

Team Wijkbeheer en Service

Het team Wijkbeheer en Service heeft de aandachtsgebieden openbaar groen, straatreiniging, gladheidbestrijding, BOA en marktbeheer. Het team maakt deel uit van de afdeling Openbare werken. Het team heeft een omvang van ruim 37 fte. Het merendeel van de medewerkers werkt in de buitendienst vanuit de locatie Gemeentewerf.

Opdracht

Je houdt toezicht op de uitvoering van uitbestede onderhouds-, renovatie- en aanlegwerken op het terrein van met name groenvoorzieningen en soms ook op civieltechnisch terrein. Je bent verantwoordelijk voor het algehele onderhoud van een wijk, hiervoor werk je met een integraal onderhoudsbestek (RAW), op basis van de beeldkwaliteitssystematiek van de CROW. Dit werk omvat onder andere het reguliere groenonderhoud zoals maaien, schoffelen, snoeien, maar ook het onkruidvrij maken van verhardingen en in de winter het bladruimen. Je controleert de week- en termijnstaten van de aannemers en zorgt voor een juiste financiële afhandeling. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de inwoners in jouw wijk. Je zorgt er voor dat Meldingen Openbare Ruimte (MOR) worden opgelost en koppelt dit terug naar de melder.

Overige informatie

Duur: 3 maanden
Optie tot verlenging: Mogelijk maar nog niet bekend.
Uren per week: 24 tot 32
Start: Z.s.m., uiterlijk 28 oktober 2019
Opleidingsniveau: MBO

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar arnold@juistdetachering.nl