Omgevingsmanager

Omgevingsmanager
  • Haarlem

Website juistdeta Juist Detachering BV

Opdrachtgever Provincie

Het projectteam Zuidwest heeft een aantal projecten onder haar hoede, welke door 2 IPM teams (dubbele uitvoering) worden behartigt.

Vanwege het vertrek van 1 van de 2 senior omgevingsmanagers wordt middels deze uitvraag de omgevingsmanagement capaciteit van de beide IPM teams op orde gehouden.

Het betreft de volgende projecten:

1. Aansluiting A9 Heiloo: aanleg van een nieuwe aansluiting op de A9.
2. N208: Groot onderhoud en realisatie fietspad en fietsbrug.
3. N231: Trajectbenadering groot onderhoud.
4. Aanpassen Koopvaarderschutsluis en Boerenverdrietsluis.
5. Bereikbaarheid Royal Flora Holland.
6. 2 nieuwe HOV busbanen nabij station Beverwijk.

De nieuwe senior omgevingsmanager is verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement binnen de volgende 3 projecten van bovenstaande lijst:

– 2 nieuwe HOV busbanen nabij station Beverwijk.
– Aansluiting A9 Heiloo: aanleg van een nieuwe aansluiting op de A9.
– N231: Trajectbenadering groot onderhoud.

Indien nodig kan er in projecten gewisseld worden.

Wat ga je doen?

Resultaatbeschrijvingen (senior) Omgevingsmanager (niet limitatief):

Constructieve samenwerking met stakeholders realiseren en in stand houden;
-Bijdragen aan de KES in de precontractuele fase;
-Het verzorgen van communicatie en afstemming met de projectomgeving;
-Organiseren van conditioneringsactiviteiten w.o. vergunningen, planologie, kabels&leidingen, NGE, grondverwerving, verkeersmaatregelen, etc.;
-Het in goede banen leiden van de huidige stikstof en PFAS discussie;
-Bijdragen aan beoordelen van VTW’s;
-Het bijhouden van de SOM module in Relatics;
-Aansturen van het omgevingsteam;
-Schadeafhandeling.

Wensen:

Ervaring met systeemgerichte contractbeheersing en het doen van toetsingen (gericht op omgevingsaspecten) conform die systematiek;
-Bekend met overleggen met wegbeheerders en aannemers over te treffen verkeersmaatregelen;
-Ervaring met onderhandeling en conflicthantering.

Nuttig om te weten:

Aantal uren per week

32

Standplaats

Haarlem

Startdatum opdracht

2 maart 2020

Einddatum initiële opdracht

1 maart 2021

Optie tot verlenging

2 x 1 jaar

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar arnold@juistdetachering.nl