Manager Projectbeheersing

Manager Projectbeheersing
  • Haarlem

Website juistdeta Juist Detachering BV

Opdrachtgever Provincie:

De offerte wordt aangevraagd ten behoeve van werkzaamheden op het gebied van integrale projectbeheersing, omdat de provincie de gewenste capaciteit nodig heeft. De provincie is opgedeeld in een aantal gebieden. Meer specifiek betekent dit dat de werkzaamheden vervuld worden binnen gebiedscontracten (beheer- en onderhoudscontracten) en investeringsprojecten (voornamelijk GWW) in deze gebieden. Wij hebben behoefte aan de inzet van een manager projectbeheersing voor onder meer de projectteams in de gebieden Midden-Noord en Zuid-Kennemerland IJmond. De manager projectbeheersing binnen de provincie Noord-Holland is rolhouder binnen de IPM-teams. Vanuit deze hoedanigheid geeft de manager projectbeheersing sturing en invulling aan de integrale projectbeheersing van de projecten.

De werkzaamheden zullen in hoofdzaak worden verricht op het provinciekantoor in Haarlem. Er zijn echter ook projecten die gedeeltelijk op locatie werkzaam zijn. Om die reden dient aanbieder er rekening mee te houden dat er gereisd moet worden naar een projectlocatie.

Taken en verantwoordelijkheden

-Het zorgdragen voor een integrale projectbeheersing vanuit het IPM-team;
-Het aansturen van het team projectbeheersing;
-Het afstemmen van de werkzaamheden en zorgen voor de integraliteit tussen de beheers aspecten (GROTIK);
-Het verzorgen van interne kwaliteitsborging;
-Het initiëren, implementeren en beheren van het informatiemanagement binnen het project;
-De afstemming van risico’s, financiën, planning en capaciteit;
-Het coördineren van het proces voor projectrapportages;
-Het tijdig signaleren van vertragingen (planning), overschrijdingen (financiën) en risico’s en het doen van verbetervoorstellen, dan wel het (doen) realiseren van aanpassingen.

De manager projectbeheersing stuurt inhoudelijk de adviseurs projectbeheersing aan die zorgen voor de inhoudelijke aspecten van projectbeheersing en borgt de integraliteit van:

-Financieel management en project control;
-Risicomanagement;
-Wijzigingenbeheer;
-Kostenmanagement;
-Planningsmanagement;
-Kwaliteitsmanagement;
-Informatie- en documentmanagement;
-Capaciteitsmanagement.

In afstemming met de behoeften van het project ziet de manager projectbeheersing toe op de juiste en tijdige facilitering en advisering.

De manager projectbeheersing maakt zich sterk voor de verbetering en standaardisering van het vakgebied projectbeheersing, stuurt op kwaliteitsborging en deelt actief kennis en ervaring van het vakgebied binnen de provincie Noord-Holland. De manager projectbeheersing is ook inhoudelijk een vraagbaak en coach binnen het team projectbeheersing.

Overige informatie

Aantal uren per week

32

Standplaats

Haarlem

Startdatum opdracht

10 maart 2020 of in overleg

Einddatum initiële opdracht

9 maart 2021

Optie tot verlenging

2 x 1 jaar

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar arnold@juistdetachering.nl