Adviseur Projectbeheersing

Adviseur Projectbeheersing

Website juistdeta Juist Detachering BV

Doel van de functie

Het ondersteunen van het project Upgrade Pieren D-G als Adviseur Projectbeheersing (all-round PMO), incl de rol Project Board Secretaris.

Contextinformatie

De afdeling PLUS is verantwoordelijk voor het projectmanagement van projecten die op Schiphol, en gedeeltelijk ook voor RTHA en Lelystad, uitgevoerd worden. PLUS houdt zich bezig met het leiden van nieuwbouw / verbouw-projecten/programma’s en groot onderhoud op het gebied van bouw en infrastructuur. Bijna driekwart van de projecten in het investeringsportfolio van onze onderneming op Schiphol worden door PLUS uitgevoerd.

De projectteams kennen een wisselende samenstelling van in- en externe medewerkers. Op elk project / programma wordt i.i.g. een Project Controller aangewezen. Daarnaast worden zeer grote en grote projecten ondersteund door een volwaardig Project Management Office (PMO) waarbinnen verschillende projectbeheersingsdisciplines (planning, risicomanagement, contractmanagent, CIC, etc.) zijn vertegenwoordigd.

Het project Upgrade Pieren loopt nog ongeveer één jaar. De twee laatste deelprojecten (de D en E-pier) zijn volop in uitvoering.

Resultaatgebieden:

• Verantwoordelijk zijn voor de processen, waar het gaat om de project brede integrale beheersing op de aspecten tijd/planning, geld/budget, kwaliteit, scope en risicobeheersing;
• Ondersteunen van de Project Managers in het maandelijkse highlightrapportage-proces door middel van het verzamelen van de relevante informatie, het samenvoegen en het analyseren daarvan, toetsend op samenhang, congruentie, transparantie, analogie, accuraatheid en volledigheid;
• Verantwoordelijk zijn voor het issue- en changeproces. Dit houdt onder andere in het registreren en monitoren van issues en changes, ophalen van de impact, advies uitbrengen en zorgdragen voor besluitvorming op het juiste niveau;
• Verantwoordelijk zijn voor het risicomanagement. Ondersteuning in het project met het inventariseren, prioriteren, registreren, beheren en monitoren van de risico’s; Zorgt voor een voldoende risico ‘awareness’; vermogen om anderen te enthousiasmeren;
• Afstemming met project Control over de uitnutting van het risico- en changebudget;
• Samen met de Project Managers de voortgang monitoren van uitvoerend werk door Aannemer;
• Maandrapportage produceren over issues, changes, risico’s en voortgang planning;
• Implementatie en coördinatie van configuratiemanagement inclusief zorgdragen voor heldere baselines en controle op een up to date projectdossier in SharePoint;
• Ondersteunen van de Project Manager bij het opstellen van management-producten (bv Stageplan);
• Project Managers gevraagd en ongevraagd advies geven over het succesvol beheersen en aansturen van het project;
• In de rol van Project Board Secretaris de agenda opstellen, stukken verzamelen en notuleren;

Werk- en denkniveau (indicatief)

• Kennis en ervaring met genoemde beheersdisciplines;
• Minimaal HBO werk- en denkniveau;
• Minimaal 5 jaar werkervaring waarvan minimaal 3 jaar relevante ervaring in werken binnen project / programma organisaties in een PMO-team, bijvoorbeeld in de rol van (Senior) Adviseur Projectbeheersing / Allround PMO;
• Kennis van Prince2 (minimaal certificaat Prince2 Foundation) en ervaring met werken in een Prince2 projectomgeving;
• Bij voorkeur ervaring in bouw en/of installatietechnisch programma’s en/of projecten;
• Kennis en ervaring met SharePoint en MS Office, m.n. Excel.

Bijzonderheden:

Start: Bij voorkeur 2 dec. voor min 3, max 4 dagen per week (24 – 32uur), waarbij beschikbaarheid en aanwezigheid op di en do vereist is. In dec kan er dan werkoverdracht plaatsvinden met de huidige projectbeheersingsadviseur. In eerste instantie contract voor één jaar (einde project) met een mogelijke verlenging voor de inzet bij andere projecten.
Omgeving Bedrijfspolitiek, gevoelige interne en externe omgeving.

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar arnold@juistdetachering.nl