Adviseur Planproducten

Adviseur Planproducten
 • Detachering
 • Rotterdam

Website juistdeta Juist Detachering

Jouw functie

Rijk en regio hebben tijdens het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) besloten een MIRT-verkenning Oeververbinding regio Rotterdam te starten. De vier initiatiefnemers (gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) hebben onlangs de Startbeslissing genomen. In de MIRT Verkenning wordt een pakket aan bereikbaarheidsmaatregelen voor de regio Rotterdam uitgewerkt en onderzocht dat het meest bijdraagt aan het verbeteren van de bereikbaarheid, de regionale verstedelijkingsopgave, de stedelijke leefkwaliteit en zorgt voor kansen voor mensen. Dat pakket aan maatregelen bestaat uit:

 • een nieuwe multimodale oeververbinding tussen Kralingen en Feijenoord in Rotterdam;
 • een treinstation Stadionpark;
 • een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding tussen Zuidplein en Kralingse Zoom;
 • een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding tussen Zuidplein en Rotterdam Centraal via de Maastunnel;
 • maatregelen op de A16, waaronder het weefvak in de A16 ten zuiden van de Van Brienenoordbrug tussen het Knooppunt Terbregseplein en het Knooppunt Ridderkerk.
 • maatregelen op de Algeracorridor;

De exacte invulling van deze maatregelen is nog niet duidelijk. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk. In de MIRT-verkenning worden deze richtingen de komende periode geanalyseerd en beoordeeld. De verkenning leidt tot een Voorkeursbeslissing: een goed onderbouwde keuze voor de beste oplossingen, de juridische route en de manier waarop dit gefinancierd wordt.

De projectorganisatie is op zoek naar een ervaren Adviseur Planproducten. In deze functie werk je aan het opleveren van de planproducten van de MIRT-verkenning van de nieuwe Oeververbinding. Hierbij horen de volgende werkzaamheden, die in nauwe afstemming met de manager planproducten dienen te worden uitgevoerd;

 • In samenwerking met de contractmanager en manager planproducten verzorgen van de voorbereiding van de aanbesteding van inhoudelijke werkzaamheden van de MIRT-verkenning door o.a. het opstellen van inhoudelijke vraagspecificaties;
 • Fungeren als aanspreekpunt vanuit de projectorganisatie voor de bureau(s) die het werk ten behoeve van de planproducten uitvoeren.
 • Ondersteunen van de diverse deelprojectleiders (Algeracorridor, Oeververbinding, OV, A16) en werkgroepen bij de totstandkoming van hun onderzoeksresultaten en er voor zorgen dat deze in voldoende mate op elkaar passen. Zorgt op basis van deze resultaten dat er een overkoepelend MER en NKO wordt opgesteld.
 • Zorgen voor de doorwerking van de adviezen van de commissie m.e.r. in de planproducten.
 • Zorgen voor de inhoudelijke samenhang tussen de diverse planproducten die worden opgesteld.
 • Waarborgen van de inhoudelijke kwaliteit van de planproducten en organiseren van de daarvoor noodzakelijke kwaliteitstoetsen.

Jouw profiel

Je werkt voor de projectorganisatie van de MIRT-verkenning Oeververbinding. Het project wordt aangestuurd door vier partijen. Met jouw proactieve instelling moet het dus wel goed zitten. Je hebt ruime ervaring in MIRT-projecten en bijbehorende relevante wet- en regelgeving. Je hebt veel inhoudelijke kennis en ervaring en weet van daaruit wat nodig is voor goede resultaten. Je hebt vanuit de inhoud de autoriteit om richting te geven aan de op te stellen planproducten en de opdrachtgevers en stakeholders daarin mee te nemen. Je hebt oog voor belangrijke details en stuurt op goede inhoudelijke kwaliteit van producten. Je bent in staat om de resultaten van de onderzoeken bij de samenwerkingspartners op het juiste niveau te presenteren. Je hebt in andere multidisciplinaire projecten laten zien dat je in staat bent planproducten met goede kwaliteit op te leveren. Jouw flexibele instelling en gevoel voor de materie gebruik je om de goede resultaten te bereiken. Je bent adviesvaardig en een echte teamspeler.

Eisen

 • Afgeronde WO-opleiding
 • NIET ZZP
 • Minimaal 15 jaar aantoonbaar ervaring in de infra/gebiedsontwikkeling, opgedaan in de afgelopen 20 jaar
 • Minimaal 10 jaar ervaring in grote bereikbaarheidsprojecten waarbij meerdere overheden/initiatiefnemers samenwerken, aantoonbaar door middel van een referentieproject
 • Aantoonbare ervaring in MIRT-verkenningen
 • Aantoonbare ervaring met de diverse inhoudelijke milieu- en leefbaarheidsaspecten, duurzaamheidsonderzoek en nautiek/nautische projecten
 • Ruime ervaring met verkeersmodellen, verkeersprognoses en haalbaarheidsonderzoeken t.a.v. bereikbaarheidsprojecten, inclusief OV
 • Aantoonbare ervaring met opstellen van planproducten (incl. MER) in MIRT projecten en de kwaliteitstoetsing daarvan
 • Aantoonbare ervaring met een gestructureerde/projectmatige manier van werken (o.a. contractering opdrachtnemers, aansturing van opdrachtnemers en kwaliteitsmanagement).
 • Aantoonbare ervaring met implementatie van adviezen van de commissie m.e.r.
 • Aantoonbare ervaring met planvormingsprocessen in een dynamische politiek-bestuurlijke omgeving, op niveau van Rijk, provincie, gemeenten en samenwerkende gemeenten/overkoepelende overheidsorganisatie

Wensen

 • Aantoonbare gebiedskennis van Rotterdam, opgedaan door middel van relevante werkervaring in de regio.
 • Aantoonbare ervaring met deelname aan MER-commissies
 • Een Motivatiebrief

De organisatie waarvoor je komt te werken

De gemeente Rotterdam doet deze uitvraag mede namens de vier initiatiefnemers (gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat). Je werkt in de projectorganisatie namens deze partijen. Zij hebben met deze MIRT Verkenning het doel om de bereikbaarheid (via weg en OV) te verbeteren, bij te dragen aan de verstedelijkingsopgave, het verbeteren van de stedelijke leefkwaliteit en te zorgen voor kansen voor mensen. Het project is onderdeel van het brede gebiedsgerichte programma MOVE

Competenties

 • Resultaatgericht, inhoudelijk georiënteerd
 • Zelfstandig
 • Teamspeler
 • Overtuigingskracht, communicatief
 • Presentatievaardigheden
 • Planningsvaardigheden
 • Organisatievermogen
 • Empathisch vermogen, sensitief
 • Flexibiliteit/aanpassingsvermogen

Overige informatie

Werklocatie: MRDH, Westersingel 12

De Rotterdam, Wilhelminakade 179

Startdatum: z.s.m, naar verwachting 1-4-2020
Aantal medewerkers: 1
Uren per week: 24
Duur opdracht: 12 maanden
Verlengingsopties: Per 6 maanden tot het einde van de MIRT Verkenning

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar arnold@juistdetachering.nl