Provincie Noord-Holland, Project Management: aansluiting A9

Provincie Noord-Holland, Project Management: aansluiting A9

Over het project

A9

De Nieuwe Strandwal

De nieuwe aansluiting op de A9 is onderdeel van het programma de Nieuwe Strandwal. Hierin werkt de provincie Noord-Holland samen met de gemeenten Heiloo, Castricum en Alkmaar. Doel is om een gebied te creëren waarbij de aanleg van een woonwijk samen gaat met de realisatie van natuur, recreatieve voorzieningen, een aansluiting op de A9, inclusief toegangswegen en het bedrijventerrein Boekelermeer.

Waarom een aansluiting op de A9 Heiloo?

In de woonwijken Zuiderloo en Zandzoom, tussen Heiloo en Limmen, komen in totaal zo’n 1.800 nieuwe woningen. Daarnaast breidt bedrijventerrein Boekelermeer verder uit. Hierdoor neemt het auto- en vrachtverkeer toe en kunnen wegen in beide dorpen dichtslibben.
De aansluiting op de A9 is dan ook altijd een voorwaarde geweest bij de plannen voor woningbouw en uitbreiding van het bedrijventerrein. Een aansluiting op de A9 ontlast de doorgaande wegen in het gebied en is daardoor onmisbaar. Kortom: zonder aansluiting geen woningbouw van deze omvang.

Zuiderloo en Zandzoom

Heiloo en Castricum willen groeien, maar tegelijk het dorpse karakter bewaren. In de plannen voor Zuiderloo en Zandzoom is een goede balans tussen wonen, natuur, landschap, recreatie en bereikbaarheid dan ook belangrijk.

Bedrijventerreinen

Voor bedrijventerrein Boekelermeer is de bereikbaarheid van groot belang. De Boekelermeer wil groeien en nieuwe ondernemingen aantrekken, daarvoor zijn goede aan- en afvoerroutes naar de A9 essentieel. Ook voor bedrijventerrein Oude Werf in Heiloo is de aansluiting een verbetering. De snelweg is beter te bereiken en de vrachtwagens rijden niet langer meer door het dorp.

In de dorpen

Ook wie al woont in Heiloo, Limmen of Castricum, zal voordeel hebben van een snellere route van en naar de Randstad en van een betere doorstroming op doorgaande wegen. Op doorgaande routes door Akersloot en Uitgeest neemt de verkeersdruk af door het alternatief van de nieuwe weg.

Effecten van de nieuwe aansluiting

  • Minder verkeer in de dorpskernen
  • Spreiding van verkeer
  • Doorstroming op doorgaande wegen
  • Bereikbare bedrijventerreinen
  • Minder omrijden

Flora & Fauna

Om de watertransportleidingen van PWN en de rioolpersleiding van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier te kunnen verleggen, moet voldaan worden aan de zorgplicht binnen de Flora- en Faunawetgeving. Het veldonderzoek door Arcadis (2014), Haskoning (2015) en BK ingenieurs (2015/2016) voldoet hieraan. Alle werkzaamheden aan de aansluiting op de A9 worden bovendien uitgevoerd volgens het ecologisch werkprotocol, onder begeleiding van een erkend ecoloog.

Natuur

Groenprojecten vormen een van de vier pijlers van de Nieuwe Strandwal. In de voorbereiding van de werkzaamheden voor de aansluiting op de A9 nemen ze een belangrijk deel in.

Natuurcompensatie

De aansluiting op de A9 komt in een omgeving met natuurwaarde. Een uitgangspunt bij het ontwerp van de afslag is daarom dat het landschap zo min mogelijk aangetast mag worden. Daarom heeft het halve klaverblad aan de oostkant van de A9 een kleiner blad dan aan de westkant. Zo worden flora en fauna aan de oostzijde van de weg zo veel mogelijk gespaard. Daarnaast komt er in de directe omgeving 16 ha natuur, zoals afgesproken binnen het Natuurnetwerk Nederland.

Green Deal

De aansluiting A9 is aangewezen als het eerste Green Deal-project in Noord-Holland. Samen met 19 andere organisaties, waaronder Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, tekende de provincie Noord-Holland de Green Deal Infranatuur. Hierin werken de partijen samen aan een duurzame leefomgeving, waar mens en natuur beide voordeel van hebben. Kijk voor meer informatie op www.greendeals.nl.

7 maart 2017