Project: BAM N261 Non-Stop

Project: BAM N261 Non-Stop

N261 – Aanleiding ombouw.

De N261 is aangelegd in de jaren 80. Anno nu kan de weg de hoeveelheid verkeer niet meer goed aan. Dat zorgt voor meer ongevallen, vooral kop-staart botsingen op de kruispunten met verkeerslichten. Tijd om de weg grondig aan te pakken. Dat gaat de komende drie jaar gebeuren. De ombouw zorgt voor verbetering van de verkeersveiligheid, een betere doorstroming en een beter leefmilieu.

Ongelijkvloerse kruisingen.
De N261 wordt omgebouwd tot een weg met ongelijkvloerse kruisingen. Alle verkeerslichten verdwijnen dus. De weg krijgt verder over de hele lengte 2 maal 2 rijstroken.
Tussen de aansluiting Professor Kamerlingh Onnesweg en Tilburg komt ook een busstrook. De maximale snelheid wordt op het gehele stuk 100 km/uur, ook waar nu nog 120 km/uur mag worden gereden.

Bam N261 2

De Techniek achter de nieuwe weg

De bouwfase van een weg is voor velen een boeiend schouwspel. Telkens wanneer je het tracé bekijkt zie je de verandering. Soms subtiel, soms ingrijpend. Van start tot en met oplevering zie je in stapjes de weg en de viaducten eroverheen ontstaan en krijg je een kijkje in de bouwwereld. Welke technieken worden er vandaag de dag gebruikt, hoe is de opbouw, de volgorde? Hoeveel materiaal komt er aan te pas. Niet voor niets kunnen mensen soms uren staan kijken aan de rand van een bouwplaats.

Welke technieken komen aan bod bij de N261? 

Voormalige vloeivelden worden gesaneerd. Bodeminjecties verstevigen de grond. Er wordt gefreesd en geasfalteerd. De oude fundering van de weg bestaat uit hoogovenslakken (een afvalproduct uit de metaalindustrie). Deze slakken moeten op een milieuvriendelijke manier worden hergebruikt. Bomen worden gekapt, kunstwerken gebouwd en half-verdiepte tunnelbakken aangelegd. Er zal heiwerk plaatsvinden. Er komt een ‘rotonde’ in de lucht. Er komen geluidsschermen en -wallen. De dieren die aan de andere kant van de weg willen komen, steken over via tunnels onder de weg en natuurlijk over het nieuwe ecoduct. De A59 krijgt nieuwe toe- en afritten, en dat terwijl het verkeer gewoon moet blijven rijden. Een hele logistieke operatie! Rondom de weg ligt een groot rioolstelsel voor de afvoer van regenwater, dat aangepast wordt. En wist je dat er tegenwoordig in wegen een heleboel aan ICT voorzieningen zit? Zo ‘weegt’ de weg straks vrachtwagens terwijl ze voorbij rijden, er is actuele verkeersinformatie via een digitaal informatiescherm en er komt een filewaarschuwingssysteem. Al deze technieken worden vrijwel tegelijk uitgevoerd en hebben dus invloed op elkaar.

Rol Juist Detachering?

Juist Detachering heeft de personele ondersteuning verzorgt in de vorm van een Tekenaar/Ontwerper en daarnaast een all-round uitvoerder GWW. In opdracht van BAM grote projecten.

17 januari 2014