Gemeente Den Haag, Project beheersing: Netwerk Randstadrail

Gemeente Den Haag, Project beheersing: Netwerk Randstadrail

Netwerk RandstadRail (NRR) is een project om het tramsysteem in Den Haag en aangrenzende gemeenten, te vervangen en te verbeteren. Het plan is erop gericht om op termijn in het openbaar vervoer een groei van het aantal reizigers te bewerkstelligen en een kwaliteitssprong te maken.

Projectinformatie

Naar verwachting stijgt het aantal reizigers in de Haaglanden met 40% tot 70% tot 2020. Juist Detachering levert in opdracht van gemeente Den Haag een tweetal adviseurs projectbeheersing die verantwoordelijk zijn voor de complete projectbeheersing van het project. De huidige trams zullen vanaf 2015 gaandeweg worden vervangen door nieuw materieel. Deze nieuwe trams, van het type Avenio, zijn groter en breder en kunnen daardoor per eenheid meer passagiers vervoeren. Daarnaast zijn de nieuwe trams, vanwege hun lage vloer, beter toegankelijk voor mindervaliden. Om die te laten rijden wordt per lijn de infrastructuur aangepast en wordt door werk-met-werk te maken, de overige infrastructuur en openbare ruimte vernieuwd.

De aanpassing van de (tram)infrastructuur vindt plaats binnen een drukke stedelijke omgeving en brengt hinder met zich mee voor de omgeving. Daarnaast worden tramlijnen tijdelijk buiten dienst gesteld om de bouwwerkzaamheden mogelijk te maken, zodat ook de reizigers hinder kunnen ondervinden. Wel is de verwachting dat de hogere kwaliteit van het nieuwe netwerk meer mensen zal aanzetten met de trein te gaan, waardoor er minder auto’s op de weg zijn.

Porjectpagina NRR
Wat is de status van het project

Het project loopt al enkele jaren en is gestart met de ontwerpfase. De meeste voorontwerpen (VO) en definitieve ontwerpen (DO) zijn gereed en door de gemeenteraad vastgesteld. Diverse lijnen en projectonderdelen zijn al in uitvoering gegaan. Daarna wordt de nieuwe tram per lijn gefaseerd ingevoerd in de dienstregeling. Ondertussen wordt er gewerkt aan een nieuw plan voor lijn 1 die in een tweede fase tot uitvoering zal komen. Fase 1 wordt verwacht eind 2017 gereed te zijn.

7 maart 2017